Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest sprzedawca Pluszowe Stefan Gromysz we Wrocławiu 53-111 przy ulicy Ślężnej 112/17 NIP 527 232 49 który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu polegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administrator, spedycją Towaru zakupionego u Sprzedawcy; rozpatrzeniem złożonej reklamacji. Jeżeli zadecydowałeś, że chcesz stworzyć konto użytkownika, to również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu założenia i utrzymywania konta.

2. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Pluszowe Stefan Gromysz Ślężna 112/17, 53-111 Wrocław. Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych Pluszowe Stefan Gromysz Ślężna 112/17, 53-111 Wrocław.

3. Na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Każdy Użytkownik ma również prawo zgłoszenia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia, założenia konta użytkownika .

4. Podawanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, a akceptacja Regulaminu oraz niniejszej Polityki Prywatności oznacza zgodę na ich przetwarzanie do celów opisanych w dalszej części niniejszego dokumentu.

5. Na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, oraz ust. 2, 6 oraz 7 niniejszej Polityki Prywatności i po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika na to zgody, Serwis może przetwarzać jego dane osobowe dla celów marketingowych Serwisu i podmiotów trzecich oraz w celu przesyłania na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również w celu realizacji programów i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Dane będą przechowywane w bazie przez czas funkcjonowania sklepu internetowego, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa.

6. Z zastrzeżeniem ust.3 niniejszej Polityki Prywatności, dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają przetwarzaniu dla następujących celów: a) świadczenia usług przez Serwis b) komunikacja związana ze świadczeniem usług przez Serwis c) tworzenie statystycznych zestawień dotyczących wykorzystywania Serwisu

7. Zgodnie z ust.6 niniejszej Polityki Prywatności i na zasadach w nim określonych dane osobowe Użytkowników Serwisu podlegają też przetwarzaniu dla celów marketingowych, w szczególności: a) w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem firmy. b) w celu prowadzeniu marketingu na rzecz podmiotów zewnętrznych w stosunku do Pluszowe Stefan Gromysz

8. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Pluszowe Stefan Gromysz. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT